Diễn đàn Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ,
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 35
Mesaj: 35
Cinsiyet: Nữ
Kıdem: Aug 2014

 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020
Hình ảnh
 

 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 vừa được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20-11-2019 tại Kỳ thứ 8 khóa VIX. Theo đó, Bộ luật này có 17 Chương, 220 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2021. Đối tượng áp dụng là người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15-11-2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09-05-2019 và nhiều văn bản mới về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT như: Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15-8-2019 Hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15-10-2018 Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10-12-2018 Hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội; Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-VPQH ngày 10-12-2018 Hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế; Văn bản  hợp nhất  số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19-02-2019 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;… Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:  

 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính như sau:  

Phần 1: Bộ luật lao động (sửa đổi 2019) Và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 Phần 2: Chế độ chính sách mới về tiền lương, hướng dẫn xây dụng và điều chỉnh thang bản lương theo chính sách tiền lương mới.  

Phần 3: Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Phần 4: Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Phần 5: Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.  

Phần 6: Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về Lao Động, Tiền Lương, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

 Nội dung cuốn sách được biên soạn một cách khoa học theo trình tự, cập nhật đầy đủ Luật và các văn bản hướng dẫn. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nhất là các nhà quản lý nhân sự hiểu sâu, áp dụng nhanh trong công việc của mình một cách chính xác nhất về pháp luật lao động.  Cuốn sách có động dày 512 trang, khổ A4 (20x28 cm). Giá bìa phát hành 450.000đ/ cuốn.SẢN PHẨM NỔI BẬT
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Sách Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Sách Luật Thanh Niên (sửa đổi) 2020
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
12%
Cẩm Nang Chăm Sóc Sức Khỏe Cá Nhân Và Gia Đình Phòng Và Hỗ Trợ Điều Trị Các Bệnh Rối Loạn Chuyển Hóa Và Chế Độ Dinh Dưỡng
265.000₫ 300.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
34%
Cẩm Nang Hỗ Trợ Giải Quyết Các Vướng Mắc Về Thủ Tục Và Chính Sách Thuế
260.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: chi-dan-tra-cuu-cong-tac-soan-thao-van-b...8435117000]
33%
Chỉ Dẫn Tra Cứu Công Tác Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Công An
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: sach-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-510-h...7316826000]
38%
Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 510 Hành Vi Vi Phạm, Mức Phạt Và Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Mới Nhất
265.000₫ 425.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: sach-huong-dan-che-do-ke-toan-ngan-sach-...6821184000]
33%
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Hoạt Động Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: sach-luat-can-bo-cong-chuc-luat-vien-chu...6039330000]
33%
Sách Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Sách Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Sách Luật Thanh Niên (sửa đổi) 2020
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
12%
Cẩm Nang Chăm Sóc Sức Khỏe Cá Nhân Và Gia Đình Phòng Và Hỗ Trợ Điều Trị Các Bệnh Rối Loạn Chuyển Hóa Và Chế Độ Dinh Dưỡng
265.000₫ 300.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
34%
Cẩm Nang Hỗ Trợ Giải Quyết Các Vướng Mắc Về Thủ Tục Và Chính Sách Thuế
260.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Chỉ Dẫn Tra Cứu Công Tác Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Công An
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
38%
Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 510 Hành Vi Vi Phạm, Mức Phạt Và Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Mới Nhất
265.000₫ 425.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Hoạt Động Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ
[Image: rolling.svg?1601542124168]
33%
Sách Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức
265.000₫ 395.000₫
Thêm vào giỏ

[Image: brand_image_6.png?1601542124168]
[Image: brand_image_7.png?1601542124168]
[Image: brand_image_8.png?1601542124168]
[Image: brand_image_9.png?1601542124168]
[Image: brand_image_10.png?1601542124168]
[Image: brand_image_11.png?1601542124168]
[Image: brand_image_12.png?1601542124168]
[Image: brand_image_13.png?1601542124168]
[Image: brand_image_1.png?1601542124168]
[Image: brand_image_2.png?1601542124168]
[Image: brand_image_3.png?1601542124168]
[Image: brand_image_4.png?1601542124168]
[Image: brand_image_5.png?1601542124168]
[Image: brand_image_6.png?1601542124168]
[Image: brand_image_7.png?1601542124168]
[Image: brand_image_8.png?1601542124168]
[Image: brand_image_9.png?1601542124168]
[Image: brand_image_10.png?1601542124168]
[Image: brand_image_11.png?1601542124168]
[Image: brand_image_12.png?1601542124168]
[Image: brand_image_13.png?1601542124168]
[Image: brand_image_1.png?1601542124168]
[Image: brand_image_2.png?1601542124168]
[Image: brand_image_3.png?1601542124168]
[Image: brand_image_4.png?1601542124168]
[Image: brand_image_5.png?1601542124168]
[Image: brand_image_6.png?1601542124168]
[Image: brand_image_7.png?1601542124168]
[Image: brand_image_8.png?1601542124168]

Trả lời
.


Chủ đề liên quan...
Chủ đề Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
  Quy trình kê khai bảo hiểm xã hội bnmcazt 0 5 3 giờ trước
Bài viết cuối: bnmcazt
  [Chia sẻ] Hãy lựa chọn Ô che chính tâm chất lượng, giá phải chăng của Hành Tinh Xanh doannguyen16121 0 7 20-11-2020, 09:14 AM
Bài viết cuối: doannguyen16121
  [Chia sẻ] Chủ động tài chính trước rủi ro với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ azurelight 0 13 17-11-2020, 05:15 PM
Bài viết cuối: azurelight
  Quản lý hội tụ và tự động hóa: Đường dẫn nhanh hơn đến hoạt động trên đám mây nguyenly 0 19 17-11-2020, 11:38 AM
Bài viết cuối: nguyenly
  [Chuyên đề] Chủ động tài chính trước rủi ro với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ toan293 0 25 16-11-2020, 07:02 PM
Bài viết cuối: toan293
LoadingThành viên đang xem chủ đề: 1 Khách


.
Danh sách tạp chí làm đẹp được chị em tin đọc báo tấm gương , tạp chí phụ nữ Eva Fashion
Báo Táo Việt - chuyên trang làm đẹp số 1 Việt Nam │ seotime

Danh sách các báo, tạp chí y học sức khỏe hay nhất Việt Nam Báo Sống Khỏe 24h│ Tạp chí sức khỏe heal central việt nam , trường cao đẳng Psb College Việt Nam là trường quốc tế có đào tạo ngành y dược đầu tiên ở nước ta│ Danh sách nhà thuốc online uy tín tại Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn: Nhà thuốc Itp Pharm, nhà thuốc Vinh Lợi uy tín số 1 tại tỉnh Sóc Trăng, Trung Tâm Thuốc An Huy với 10 năm là nhà thuốc uy tín ở Hà Nội. Game show Đặc Nhiệm Blouse Trắng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho bác sĩ do công ty Dược Hậu Giang tài trợ. LoveMama thương hiệu chăn ga chống thấm uy tín tốt nhất cho bé yêu.

TNM
│ Quảng Cáo - Liên hệ: 098 572 9595