Diễn đàn Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình


Funny stories
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

Funny stories make us feel more comfortable and love life.So we should continue this topic.Try to visit this page every day .Let's start ! And I'm the first
ACCIDENT
A man from a small town was visiting the city. After asking directions from several persons with negative results , he spotted a policeman directing traffic at an intersection. Watching traffic carefully, he finally dashed between the passing cars to where the policeman stood.
Almost out of breath he said , " Can you please tell me how to get to City Memorial Hospital ?"
" That's easy," the policeman said. "You stand right where you are for about five minutes and an ambulance will be along to take you there ".Traslation :
Một người đàn ông ở tỉnh nhỏ đang thăm thành phố . Sau khi hỏi thăm chỉ dẫn ở mấy người không có kết quả , người ấy nhận ra một cảnh sát đang điều khiển ở giao lộ .Cẩn thận nhìn xa ,cuối cùng anh nhào ra giữa đoàn xe và chỗ người cảnh sát đang đứng .
Gần như muốn hết hơi, anh nói : " Xin anh làm ơn chỉ giùm tôi đường đến Bệnh viện Kỷ niệm Thành phố ? "
" Dễ thôi ", anh cảnh sát nói : " Anh cứ đứng ngay chỗ anh đang đứng khoảng 5 phút ,xe cứu thương sẽ đến để đưa anh đến đó " .
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

Supper was over.The father of the house and his nine-year-old son were in the living room watching television. Mother and daughter were in the kitchen washing up in the supper dishes.
Suddenly father and son heard a terrible crashing sound of something being broken in the kitchen.They waited for a moment in shock but didn't hear a sound.
"It was Mom who broke the dish," the boy said.
"How do you know ?" his father asked.
"Because," his son said, "she isn't saying any thing."


Traslation :
Bữa tối đã ăn xong, người cha và cậu con trai chín tuổi đang xem truyền hình ở trong phòng khách. Người mẹ và cô con gái đang rửa bát ở nhà bếp.
Bỗng người cha và cậu con trai nghe một tiếng xoảng khủng khiếp như cái gì đó bị vỡ ở ngay nhà bếp. Họ sốt ruột chờ một chút, nhưng không nghe thấy gì nữa.
"Chắc là mẹ làm vỡ đĩa rồi" . Cậu con trai nói.
"Sao con biết ?" ,người cha hỏi.
"Bởi vì", người con nói, "không nghe mẹ nói gì cả".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

The judge was trying a case against an insurance company. A man who had been walking along a country road was struck and injured by an automobile. The attorney for the insurance company was trying to convince the jury that the driver of the car was not at fault. He said, "The plaintiff was obviously in the wrong. The driver of the car is a careful driver. He had been driving a car for more than 25 years and has never had an accident. I think that tells the story. And, on that, we rest our case."
"Wonderful," shouted the lawyer for the plaintiff. "If you are basing this case on experience,I would remind you that my client has been walking for 60 years."

TRANSLATION
Quan tòa đang xét xử một vụ kiện công ty bảo hiểm. Một người đàn ông đang đi trên đường quê bị ô tô đụng và làm bị thương. Người đại diện cho công ty bảo hiểm cố thuyết phục hội đồng thẩm tra rằng người lái xe không có lỗi. Ông ta nói : "Nguyên cáo hiển nhiên là đã nhầm. Tài xế của chiếc xe là một người lái cẩn thận. Anh ấy đã lái xe trên 25 năm và không bao giờ gây ra một tai nạn nào. Tôi nghĩ rằng điều đó đã làm rõ sự việc. Và như vậy chúng ta nên bãi bỏ vụ kiện này" .
"Được lắm", luật sư của nguyên cáo nói lớn. "Nếu ngài lấy kinh nghiệm đó làm cơ sở cho vụ án này, thì tôi xin lưu ý ngài một điều rằng thân chủ của tôi đã từng đi bộ 60 năm nay."
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

An ill-tempered man went to see the doctor.
"What seems to be your trouble ?" the doctor asked.
"That is what you are supposed to find out," the man said. "That's why I came to see a doctor."
"In that case," the doctor said, "I'd like you to sit in the reception room for about an hour. I want to call in a specialist. He's a veterinarian, and he is the only doctor I know who can make a medical diagnosis without asking questions."

TRASLATION :
Một anh chàng tính nết không bình thường đến khám bệnh ở một bác sĩ.
"Anh cảm thấy đau gì ?" ,bác sĩ hỏi.
"Đó là việc mà ông phải tìm chứ" , anh chàng nói, "Đó là lý do tôi đến khám bác sĩ ".
"Trong trường hợp này", bác sĩ nói, "Xin anh ra ngồi ở phòng khách khoảng một giờ. Tôi cần gọi một nhà chuyên môn. Ông ấy là một bác sĩ thú y và là bác sĩ duy nhất tôi biết có thể khám bệnh mà không phải hỏi ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

Experience
Several weeks after a young man been hired, he was called into the office of the personnel director. "What is the meaning of this ?" the director asked. "When you applied for the job, you told us you had five years experience. Now we discover this is the first job you ever held."
"Well," the young man said, "in your advertisement you said you wanted somebody with imagination."

TRANSLATION
Một cậu thanh niên đã được thuê làm việc sau vài tuần lễ, anh được gọi vào văn phòng giám đốc nhân viên. "Thế này là thế nào ?" giám đốc hỏi. "Khi xin việc, anh đã nói với chúng tôi rằng anh đã có 5 năm kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi phát hiện đây là lần đầu tiên anh làm việc này."
"Thưa đúng", cậu thanh niên nói, "trong quảng cáo, ông đã nói cần một người có đầu óc tưởng tượng mà"
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

The patient in the hospital seemed worried and wanted to talk to his doctor about the diagnosis.
"Are you sure it's pneumonia, doctor ?" he asked. "I've heard of cases where a doctor treated a patient for pneumonia, and he ended up dying of something else."
"Don't worry," the doctor said. "When I treat a patient for pneumonia, he dies of pneumonia."

TRANSLATION
Một bệnh nhân ở bệnh viện có vẻ lo lắng và muốn nói chuyện với bác sĩ của mình về việc chẩn đoán.
"Thưa bác sĩ, có chắc là bệnh phổi không ạ ?" anh ta hỏi, "Tôi đã nghe nhiều trường hợp một bác sĩ chữa trị một bệnh nhân bệnh phổi, và cuối cùng anh ấy lại chết vì một bệnh khác ".
"Đừng lo gì cả ", bác sĩ nói. "Khi tôi chữa cho một bệnh nhân bệnh phổi, người ấy sẽ chết vì bệnh phổi ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 37
Mesaj: 271
Cinsiyet: Không chọn
Kıdem: Feb 2010

thanks for supporting for ESC's box everyday! thanks because you have been enough patient to post a funny story per day! Thanks! thank you so much...

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

Oh,don't mention it.I just want to share the smile for every one, and develop our dear 4fum.hihi.I'll try to share more interesting problems.
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

A woman waited until her husband had finished supper and was seated in front of the television set for the rest of the evening. Then she changed into a cocktail dress and paraded before him.
"How do you like my new dress ?" she asked. "I think it will be just the thing to wear to the cocktail party next week ".
"Take it back," he said. "It's terrible . I wouldn't want to be seen at the party with you if you wore it ".
"That's what I hope you would say," she agreed. "This is my old cocktail dress. Now, I can go buy a new one. Thanks, darling."

TRANSLATION
Một chị đợi cho đến khi chồng ăn xong bữa ăn nhẹ và đến ngồi trước tivi để nghỉ ngơi buổi tối. Lúc này chị mặc sang chiếc áo dài tiệc rượu và đi diễu qua trước anh.
"Anh thích chiếc áo dài mới của em chứ ?" , chị hỏi. "Em cho rằng mặc nó là hợp nhất cho buổi tiệc rượu tuần tới ".
"Hãy cất đi ", người chồng nói. "Trông nó ghê lắm. Anh không muốn mọi người nhìn thấy anh đi cùng em tại buổi dạ tiệc nếu em mặc chiếc áo đó ".
"Đó chính là điều em mong anh nói ", người vợ tán thành , "Đây là chiếc áo dài dạ tiệc cũ của em. Bây giờ, em có thể đi mua một chiếc mới. Cảm ơn anh yêu ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

BREAKFAST
The little girl was spending the summer with her grandmother. For the breakfast the first morning, her grandmother gave her a glass of orange juice, a bowl of cereal and a glass of milk.
"At home," the little girl said, "Mommy always has bacon and eggs for breakfast."
Her grandmother, willing to break her neck to please her little granddaughter, took away the cereal and went to work preparing a bacon and egg breakfast. When she put it before her granddaughter, the little girl said :" No,thank you !"
Now grandmother was getting upset, and she said, "What do you mean, "no thank you", you told me your mother always has bacon and eggs for breakfast."
"That's what I said. Mommy has bacon and eggs, but I eat cereal."

TRANSLATION
Một cháu gái nhỏ đang nghỉ hè ở chỗ bà ngoại. Bữa ăn sáng đầu tiên, bà ngoại dọn cho cô bé một ly nước cam, một bát cơm và một ly sữa.
"Ở nhà", bé gái nói, "Mẹ luôn có thịt nướng và trứng để ăn sáng ".
Bà ngoại luôn luôn sẵn sàng để làm vừa lòng cháu gái, liền cất cơm đi để làm thịt nướng và trứng. Khi bà đem các món ấy đặt trước mặt cháu gái, thì cô bé liền nói :" Không, cháu cảm ơn bà".
Bây giờ, bà ngoại rất buồn, bà nói, " Cháu bảo : "không, cảm ơn bà", là thế nào ? Cháu đã nói là mẹ cháu luôn có thịt nướng và trứng để ăn sáng kia mà ".
"Cháu đã nói như vậy. Mẹ có thịt nướng và trứng, còn cháu thì cháu ăn cơm ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

LIGHT
The professor of poetry was trying to inspire his class to become creative. "I want you to meditate on this line of poetry," he said. "It is one of the most though provoking ideas ever written. This is it. ' Walk with light' Isn't that a profound thought ?" "Walk with the light." I want you to think about it for a few moments and tell me what it means to you."
One student held up his hand, and when he was given permission to speak, said :" That's what the sign says down at the traffic light, and to me it means I''m supposed to be careful crossing the street."
TRANSLATION
Vị giáo sư về thi ca đang cố gắng gợi ý để lớp học trở nên sáng tạo. "Tôi muốn các em suy ngẫm về dòng thơ này", ông nói, "Đó là một trong những dòng thơ dồi dào ý tưởng nhất đã được viết ra, câu thơ ấy như thế này, " đi với ánh sáng ". Đó chẳng phải là một ý nghĩ sâu sắc sao ? " Đi với ánh sáng ". Tôi muốn các em hãy suy nghĩ về câu thơ ấy một lúc rồi cho tôi biết nó có ý nghĩa gì đối với các em ".
Một sinh viên giơ tay lên, và khi được cho phép, cậu nói, "Đó chính là dấu hiệu cho biết đèn giao thông, và với em, nó có nghĩa là phải cẩn thận khi đi qua đường ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 22
Mesaj: 94
Cinsiyet:
Kıdem: May 2010

FAMILIAR
Two man were sited at a bar. One was staring at the other with an intense gaze. The other one finally said, "You have been staring at me for half an hour. Is there something matter ?"
"No," the first fellow said, "except that you remind me of my girlfriend. If it weren't for the mustache, you would look exactly like her. You could be her twin ."
"Mustache ?" the man said. "But I don't have a mustache ."
"I know ," the first man said, "but she does ."

TRANSLATION
Quen biết
Hai người đàn ông đang ngồi ở một quán rượu. Một người cứ nhìn người kia chằm chằm. Cuối cùng, người kia nói :" Anh đã nhìn tôi cả hàng nửa giờ. Chắc là có vấn đề gì ?"
"Không", anh chàng thứ nhất nói, "ngoại trừ anh nhắc tôi nhớ hình ảnh một người bạn gái. Nếu không vì bộ râu, anh sẽ giống y cô ấy. Anh có thể là người sinh đôi cùng với cô ấy ".
"Bộ râu ?" người kia hỏi. " Nhưng tôi đâu có râu ?"
"Tôi hiểu ", người thứ nhất nói, "nhưng cô ấy có ".
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao .

Trả lời
.
Konu: 33
Mesaj: 138
Cinsiyet: Không chọn
Kıdem: Feb 2010

May mà có dịch! không dịch chắc @_@

Trả lời
.
Konu: 8
Mesaj: 209
Cinsiyet: Nữ
Kıdem: Dec 2016

Rất thú vị vừa được cười, vừa học tiếng anh !

Trả lời
(Sửa đổi lần cuối: 06-02-2017, 10:13 PM bởi bekitar.) .

LoadingThành viên đang xem chủ đề: 1 Khách


Đơn vị chủ quản: Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Y Dược Thái Bình
MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.


.
Chụp ảnh cưới đẹp rẻ|Y học lâm sàng
Xe tai cho hang │ Dịch vụ Gửi hàng Taiwan Đài Loan tại TPHCM làm sạch vùng kínseotime
Địa chỉ sửa khóa tại nhà uy tín: https://thokhoaducquang.com
Cách tự mở khóa và cửa hàng khóa gần nhất https://thokhoaluudong.com│ Bảng giá dịch vụ gọi thợ sửa khóa tại nhà giá rẻ nhất https://thokhoahanoi.com│ Cách sửa chữa đồ gỗ Cửa cuốn Cửa kính http://thosuacua.com│ Bảng giá hút bể phốt trọn gói Tấn Phát https://hutbephotvietnam.com

TNM
Đoàn - Hội | bai giang y khoa │ Quảng Cáo - Liên hệ: - 01639.535.909