Diễn đàn Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình


Ghi âm bài giảng nội khoa của YD tpHCM
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 823
Mesaj: 2,075
Cinsiyet: Nam
Kıdem: Feb 2010

Bài viết đã được sửa lại chỉ để lại các link còn sống, mình sẽ tìm là upload lại sau
I- Tim mạch:

A. Ghi âm lâm sàng

1. Điều trị nhồi máu cơ tim

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?f1vhrq37qb2oxqw">http://www.mediafire.com/?f1vhrq37qb2oxqw</a><!-- m -->

2. Hẹp van 2 lá

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?0g3nf4y84j41dpk">http://www.mediafire.com/?0g3nf4y84j41dpk</a><!-- m -->

3. Nhồi máu cơ tim

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?39zc8nmp3rwwa65">http://www.mediafire.com/?39zc8nmp3rwwa65</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?j97dgatvkj19ess">http://www.mediafire.com/?j97dgatvkj19ess</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?yuralep3ub9bvnc">http://www.mediafire.com/?yuralep3ub9bvnc</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?fiec6c5tkdzwi2w">http://www.mediafire.com/?fiec6c5tkdzwi2w</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?eo17tsu3l2nwwja">http://www.mediafire.com/?eo17tsu3l2nwwja</a><!-- m -->

4. Phù phổi cấp

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?qytvpd9222vluv1">http://www.mediafire.com/?qytvpd9222vluv1</a><!-- m -->

5. Suy tim

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?gbqfc0fd848182p">http://www.mediafire.com/?gbqfc0fd848182p</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?y564ab2bfitavq9">http://www.mediafire.com/?y564ab2bfitavq9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?xnvs1s1xgvg6z5b">http://www.mediafire.com/?xnvs1s1xgvg6z5b</a><!-- m -->

6. Tăng huyết áp

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?oipmqhlv5qhodyq">http://www.mediafire.com/?oipmqhlv5qhodyq</a><!-- m -->

7. Viêm Nội tâm mạc nhiễm trùng

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?yk7ywffrwsbqta4">http://www.mediafire.com/?yk7ywffrwsbqta4</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?v5hmsubuevtekix">http://www.mediafire.com/?v5hmsubuevtekix</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?958xyn596yx96zw">http://www.mediafire.com/?958xyn596yx96zw</a><!-- m -->

B. Ghi âm lý thuyết


1. Block

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?qz23vkkqymp4q99">http://www.mediafire.com/?qz23vkkqymp4q99</a><!-- m -->

2. Bệnh tim thiếu máu cục bộ

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?r5gt639d8lv5cbk">http://www.mediafire.com/?r5gt639d8lv5cbk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?l6vcraiyw9dm9v2">http://www.mediafire.com/?l6vcraiyw9dm9v2</a><!-- m -->

3. Choáng

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?l2y834g73f66w54">http://www.mediafire.com/?l2y834g73f66w54</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?6ylfgq7yw2o269d">http://www.mediafire.com/?6ylfgq7yw2o269d</a><!-- m -->

4. CPR

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?19qu87q45u0rrml">http://www.mediafire.com/?19qu87q45u0rrml</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?1y04td5d7d0821v">http://www.mediafire.com/?1y04td5d7d0821v</a><!-- m -->

5. Điều trị NMCT

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?mgh431akpwx9a39">http://www.mediafire.com/?mgh431akpwx9a39</a><!-- m -->

6. ECG

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?zh5n4kcycn7g8cc">http://www.mediafire.com/?zh5n4kcycn7g8cc</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?4vsklcig2kwq0u0">http://www.mediafire.com/?4vsklcig2kwq0u0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?d9taffrw7sjw4zf">http://www.mediafire.com/?d9taffrw7sjw4zf</a><!-- m -->

7. NMCT

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?bh8z1gbo47r4by9">http://www.mediafire.com/?bh8z1gbo47r4by9</a><!-- m -->

8. OAP

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?jb2cjomhd43p0i6">http://www.mediafire.com/?jb2cjomhd43p0i6</a><!-- m -->

9. THA

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?6md87pn7y9xcqd3">http://www.mediafire.com/?6md87pn7y9xcqd3</a><!-- m -->

10. Viêm màng ngoài tim

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?azf711jtnjfoo14">http://www.mediafire.com/?azf711jtnjfoo14</a><!-- m -->

11. Xử trí OAP

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?e0brfb2fi3wwev8">http://www.mediafire.com/?e0brfb2fi3wwev8</a><!-- m -->
II-Hô hấp

A. Ghi âm lâm sàng

1. COPD

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?2vdir1nemba4m14">http://www.mediafire.com/?2vdir1nemba4m14</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?hq0iebjr7cpbawq">http://www.mediafire.com/?hq0iebjr7cpbawq</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?81fc4q7b0tjjvcl">http://www.mediafire.com/?81fc4q7b0tjjvcl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?dn5bdq21mn5ijoi">http://www.mediafire.com/?dn5bdq21mn5ijoi</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?44beo6uk2zxayse">http://www.mediafire.com/?44beo6uk2zxayse</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?owdkm3v0rx0rjcb">http://www.mediafire.com/?owdkm3v0rx0rjcb</a><!-- m -->

2. Hen

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?kdnjc3a1rfjqqso">http://www.mediafire.com/?kdnjc3a1rfjqqso</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?32v62ehktcoaa4c">http://www.mediafire.com/?32v62ehktcoaa4c</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?9cp2b82w3sbpgp9">http://www.mediafire.com/?9cp2b82w3sbpgp9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?y8gbg9y89rhksof">http://www.mediafire.com/?y8gbg9y89rhksof</a><!-- m -->

3. Ho ra máu

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?9a2lf20dbml2hkr">http://www.mediafire.com/?9a2lf20dbml2hkr</a><!-- m -->

4. K phổi

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?av62wg0becne5hb">http://www.mediafire.com/?av62wg0becne5hb</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?u1wzyp79kq868a8">http://www.mediafire.com/?u1wzyp79kq868a8</a><!-- m -->

5. Khí máu động mạch

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?bfe5jgh53niavjk">http://www.mediafire.com/?bfe5jgh53niavjk</a><!-- m -->

6. Thuyên tắc phổi

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?i3k9m6f663c8rb6">http://www.mediafire.com/?i3k9m6f663c8rb6</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?83rcyt9jlecsngi">http://www.mediafire.com/?83rcyt9jlecsngi</a><!-- m -->

7. U trung thất

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?8k73d4dm9852xs8">http://www.mediafire.com/?8k73d4dm9852xs8</a><!-- m -->

8. Viêm phổi

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?js676671rrfxjk3">http://www.mediafire.com/?js676671rrfxjk3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?zbiidc73o8r7afd">http://www.mediafire.com/?zbiidc73o8r7afd</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?3bgbbuzqzphlj7t">http://www.mediafire.com/?3bgbbuzqzphlj7t</a><!-- m -->
II-Hô hấp

B. Ghi âm lý thuyết

1. COPD

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?fm2isck6ju3zqhh">http://www.mediafire.com/?fm2isck6ju3zqhh</a><!-- m -->

2. Hen

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?1o22skkswmvv031">http://www.mediafire.com/?1o22skkswmvv031</a><!-- m -->

3. K phổi

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?18lmcycco22mlye">http://www.mediafire.com/?18lmcycco22mlye</a><!-- m -->

4. XQ

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ubusapvn8isv6al">http://www.mediafire.com/?ubusapvn8isv6al</a><!-- m -->
III-Tiêu hóa

A. Ghi âm lâm sàng

1. Áp xe gan
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?7erfufxnz15t5e4">http://www.mediafire.com/?7erfufxnz15t5e4</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ehpkya3t5929p2m">http://www.mediafire.com/?ehpkya3t5929p2m</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?10khfe5f34e3e4f">http://www.mediafire.com/?10khfe5f34e3e4f</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ba9z8771udihp2g">http://www.mediafire.com/?ba9z8771udihp2g</a><!-- m -->

2. Chùm các bài trình bệnh của Cô Mỹ Dung
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?yge2091fihhpxhd">http://www.mediafire.com/?yge2091fihhpxhd</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?d7bgagzkrq0nz5n">http://www.mediafire.com/?d7bgagzkrq0nz5n</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?p437bxi8l7r74a3">http://www.mediafire.com/?p437bxi8l7r74a3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?h1y8jf4z57uxlgz">http://www.mediafire.com/?h1y8jf4z57uxlgz</a><!-- m -->

3. Báng bụng
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?2te2qlurbxmb9wg">http://www.mediafire.com/?2te2qlurbxmb9wg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ffzbz34r5vcrx0x">http://www.mediafire.com/?ffzbz34r5vcrx0x</a><!-- m -->

4. Cận lâm sàng xơ gan
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?mj7qisf4aqlizf5">http://www.mediafire.com/?mj7qisf4aqlizf5</a><!-- m -->

5. Đau thượng vị cấp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ahxdcknpiie1ieo">http://www.mediafire.com/?ahxdcknpiie1ieo</a><!-- m -->

6. Gan to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?tmfut67u3uhcvfb">http://www.mediafire.com/?tmfut67u3uhcvfb</a><!-- m -->

7. Viêm tụy cấp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?bfwgc65jt9vtakh">http://www.mediafire.com/?bfwgc65jt9vtakh</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?cc3co4ga44881iu">http://www.mediafire.com/?cc3co4ga44881iu</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?s9jb91bf6h4ra8r">http://www.mediafire.com/?s9jb91bf6h4ra8r</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?s7vam4sgzdv3aw9">http://www.mediafire.com/?s7vam4sgzdv3aw9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?9jn5ex9ze0tvxyo">http://www.mediafire.com/?9jn5ex9ze0tvxyo</a><!-- m -->

8. XHTH
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?xn221gnv9g832ks">http://www.mediafire.com/?xn221gnv9g832ks</a><!-- m -->

9. Viêm gan
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?44ed4mm77z38416">http://www.mediafire.com/?44ed4mm77z38416</a><!-- m -->

10. Viêm đại tràng mạn
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?c5yfa6yir6s8bag">http://www.mediafire.com/?c5yfa6yir6s8bag</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?xeug328l6ttuaoj">http://www.mediafire.com/?xeug328l6ttuaoj</a><!-- m -->

11. Xơ gan

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?v97a2co21a75hav">http://www.mediafire.com/?v97a2co21a75hav</a><!-- m -->

III-Tiêu hóa

B. Ghi âm lý thuyết
1. Chức năng gan

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?s7bpf1qd74yybhp">http://www.mediafire.com/?s7bpf1qd74yybhp</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?qxnt9cfptvbmzcz">http://www.mediafire.com/?qxnt9cfptvbmzcz</a><!-- m -->

2. Điều trị loét Dạ Dày

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?9o9414o2kz4y9bu">http://www.mediafire.com/?9o9414o2kz4y9bu</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?xmacmj8zj2xcj0c">http://www.mediafire.com/?xmacmj8zj2xcj0c</a><!-- m -->

3. Điều trị XHTH

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?ya43bokval4a56w">http://www.mediafire.com/?ya43bokval4a56w</a><!-- m -->

4. H.Pylory

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?cuor01oj5b9124z">http://www.mediafire.com/?cuor01oj5b9124z</a><!-- m -->

5. Viêm đại tràng mạn

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?w2a7fpa7ldr4f32">http://www.mediafire.com/?w2a7fpa7ldr4f32</a><!-- m -->

6. Viêm gan

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?8wb7cw8jjca0gnl">http://www.mediafire.com/?8wb7cw8jjca0gnl</a><!-- m -->

7. Xuất huyết tiêu hóa

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?b62hdqr04ek56zc">http://www.mediafire.com/?b62hdqr04ek56zc</a><!-- m -->

8. Xơ gan

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?cbf3ndbv3jtrkkx">http://www.mediafire.com/?cbf3ndbv3jtrkkx</a><!-- m -->
IV-Thận

A. Ghi âm lâm sàng

1. Hội chứng thận hư

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?m28b26bf4373vuh">http://www.mediafire.com/?m28b26bf4373vuh</a><!-- m -->

2. Ion đồ

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?3ebnlcibsdghbbe">http://www.mediafire.com/?3ebnlcibsdghbbe</a><!-- m -->

3. Lupus

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?p87qnl2fbbg9m8m">http://www.mediafire.com/?p87qnl2fbbg9m8m</a><!-- m -->

4. Nhiễm trùng tiểu

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?gphqlum01k7kxh8">http://www.mediafire.com/?gphqlum01k7kxh8</a><!-- m -->

5. Suy thận cấp

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?w53fp3al4332a8t">http://www.mediafire.com/?w53fp3al4332a8t</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?rfit19iachyache">http://www.mediafire.com/?rfit19iachyache</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?x58m99exb56zuwl">http://www.mediafire.com/?x58m99exb56zuwl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?rpqpkqcc2auaw0e">http://www.mediafire.com/?rpqpkqcc2auaw0e</a><!-- m -->

6. Suy thận mạn

<a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?a8x51m1u6a6652j">http://www.mediafire.com/?a8x51m1u6a6652j</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?cc7fll2yre3c96o">http://www.mediafire.com/?cc7fll2yre3c96o</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?nwb2lptvd89ootv">http://www.mediafire.com/?nwb2lptvd89ootv</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?5q5jvbold5q1kv3">http://www.mediafire.com/?5q5jvbold5q1kv3</a><!-- m -->

7. Viêm cầu thận mạn

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?dt71edadyaw3er5">http://www.mediafire.com/?dt71edadyaw3er5</a><!-- m -->

Bài giảng lý thuyết + ghi âm Y6 :Suy thận cấp : chẩn đoán và điều trị - TS.Bích Hương
Lý thuyết : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?bs85rfmmn577898">http://www.mediafire.com/?bs85rfmmn577898</a><!-- m -->
Ghi âm : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediafire.com/?np3vdnzsfjrcvnl">http://www.mediafire.com/?np3vdnzsfjrcvnl</a><!-- m -->


Sưu tầm

Trả lời
(Sửa đổi lần cuối: 25-05-2013, 03:32 PM bởi Dr.Coc.) .
Konu: 2
Mesaj: 20
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2011

Đây là đường Link để Dowdnload bài giảng của DHYD Tp HCM này, Nghe bài giảng cũng được nhưng phải có tài liệu mà đọc.
Lưu ý phần đầu là các tài liệu tiếng anh, phần sau tiếng việt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content=sach&idDV=325&menu=270">http://moodle.yds.edu.vn/yds2/?Content= ... 5&menu=270</a><!-- m -->

Trả lời
.
Konu: 5
Mesaj: 90
Cinsiyet: Nam
Kıdem: Feb 2011

anh chi nào có sách của YD k cho em mượn poto với, sách nộ ý, hôm trước nhờ đứa bạn mua cho mấy quyển sách Nhi của YD gửi ra cho mất 300k sót đứt ruột. :((
Nothing is impossible !

Trả lời
.
Konu: 0
Mesaj: 1
Cinsiyet: Nam
Kıdem: Dec 2015

Anh ơi chắc anh đã download các tài liệu này về hết rồi anh có thể up lên lại được không ạ, link chết hết rồi, em rất cảm ơn anh!

Trả lời
.


Chủ đề liên quan...
Chủ đề Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
  Sylvie là một giảng viên đại học 54 tuổi tại Đại học Lyon đến với Nhà May Mắn rickyson280287 0 105 18-12-2019, 02:17 PM
Bài viết cuối: rickyson280287
  Triệu chứng bệnh giang mai và cách điều trị bệnh xã hội phuongpk575 0 375 27-03-2016, 03:52 PM
Bài viết cuối: phuongpk575
  bài giảng tim mạch sau DH Black.jack.nguyen 0 1,366 13-06-2011, 10:45 AM
Bài viết cuối: Black.jack.nguyen
  Bài giảng điện tâm đồ Wealth 3 3,125 30-05-2011, 11:13 PM
Bài viết cuối: dr_nnthinh_vn
LoadingThành viên đang xem chủ đề: 1 Khách


Đơn vị chủ quản: Đoàn TN - Hội SV Trường Đại học Y Dược Thái Bình
MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.


.
Chụp ảnh cưới đẹp rẻ|Y học lâm sàng
Xe tai cho hang │ Dịch vụ Gửi hàng Taiwan Đài Loan tại TPHCM làm sạch vùng kínseotime
Địa chỉ sửa khóa tại nhà uy tín: https://thokhoaducquang.com
Cách tự mở khóa và cửa hàng khóa gần nhất https://thokhoaluudong.com│ Bảng giá dịch vụ gọi thợ sửa khóa tại nhà giá rẻ nhất https://thokhoahanoi.com│ Cách sửa chữa đồ gỗ Cửa cuốn Cửa kính http://thosuacua.com│ Bảng giá hút bể phốt trọn gói Tấn Phát https://hutbephotvietnam.com

TNM
Đoàn - Hội | bai giang y khoa │ Quảng Cáo - Liên hệ: - 01639.535.909