Diễn đàn Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình


Tổng hợp địa chỉ website Y học&Sức khỏe cho học tập và NCKH
Đánh giá chủ đề:
 • 0 Vote(s) - Trung bình 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 1:

TRADITIONAL MEDICINE+ Bài thuốc Đông y (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/Duoc%20pham/baithuoc/baithuoc.htm">http://www.cimsi.org.vn/Duoc%20pham/bai ... ithuoc.htm</a><!-- m -->)
+ Bác sỉ gia đình (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bacsigiadinh.com/weight.php">http://www.bacsigiadinh.com/weight.php</a><!-- m -->)
+ Bệnh gan - drthuthuy.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drthuthuy.com/">http://www.drthuthuy.com/</a><!-- m -->)
+ Bệnh thận (<!-- m --><a class="postlink" href="http://xem.com.vn/xem.php?giaodien=aHR0cDovL2Jlbmh0aGFuLmNvbS8=">http://xem.com.vn/xem.php?giaodien=aHR0 ... FuLmNvbS8=</a><!-- m -->)
+ benhgout.net (<!-- m --><a class="postlink" href="http://benhgout.net/">http://benhgout.net/</a><!-- m -->)
+ BS Phạm Hoàng Trung (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.phamhoangtrung.com/">http://www.phamhoangtrung.com/</a><!-- m -->)
+ BS.Hồ Ngọc Minh (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bacsihongocminh.com/">http://www.bacsihongocminh.com/</a><!-- m -->)
+ Cây, củ, rau trị bệnh (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.quangduc.com/AnChay/38raucaitridenh.html">http://www.quangduc.com/AnChay/38raucaitridenh.html</a><!-- m -->)
+ Cẩm nang mẹo vặt Y khoa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nmn4n31n343tq83a3q3">http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx ... 43tq83a3q3</a><!-- m --> m3237ntnnn&cochu=)
+ Chuyên khoa mắt Doctor Huy (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doctorhuy.com/">http://www.doctorhuy.com/</a><!-- m -->)
+ Giới tính tuổi Teen (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gioitinhtuoiteen.org.vn/index.aspx">http://www.gioitinhtuoiteen.org.vn/index.aspx</a><!-- m -->)
+ Hội dược sĩ VN tại Hoa kỳ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vphausa.org/">http://www.vphausa.org/</a><!-- m -->)
+ Hội ung thư Việt Mỹ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ungthu.org/vacf/home/default.asp">http://www.ungthu.org/vacf/home/default.asp</a><!-- m -->)
+ khamchuabenh.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.khamchuabenh.com/">http://www.khamchuabenh.com/</a><!-- m -->)
+ Mạch sống (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.machsong.org/">http://www.machsong.org/</a><!-- m -->)
+ nguyenkynam.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nguyenkynam.com/index.html">http://www.nguyenkynam.com/index.html</a><!-- m -->)
+ Niệu và nam khoa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nieukhoa.com/">http://www.nieukhoa.com/</a><!-- m -->)
+ Sức khỏe của vnExpress (<!-- m --><a class="postlink" href="http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/">http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/</a><!-- m -->)
+ Sức khỏe và Đời sống (<!-- m --><a class="postlink" href="http://health.vnn.vn/">http://health.vnn.vn/</a><!-- m -->)
+ Tâm sự bạn trẻ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tamsubantre.org/">http://www.tamsubantre.org/</a><!-- m -->)
+ Tổng hợp phần mềm về y khoa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medisoft.com.vn/">http://www.medisoft.com.vn/</a><!-- m -->)
+ thaythuoccuaban.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thaythuoccuaban.com/">http://www.thaythuoccuaban.com/</a><!-- m -->)
+ Thông tin y dược Việt nam (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/Duoc%20pham/Duocpham.html">http://www.cimsi.org.vn/Duoc%20pham/Duocpham.html</a><!-- m -->)
+ Thần kinh học (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thankinhhoc.com/">http://www.thankinhhoc.com/</a><!-- m -->)
+ tudienthuoc.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://tudienthuoc.com/tudienthuoc/">http://tudienthuoc.com/tudienthuoc/</a><!-- m -->)
+ Vấn đáp sống khỏe (<!-- m --><a class="postlink" href="http://songkhoe.crctvn.org/">http://songkhoe.crctvn.org/</a><!-- m -->)
+ Vấn đề Y học sức khỏe (<!-- m --><a class="postlink" href="http://vnthuquan.net/truyen/theloai.aspx?theloaiid=18">http://vnthuquan.net/truyen/theloai.aspx?theloaiid=18</a><!-- m -->)
+ Vietnam medicine online (<!-- m --><a class="postlink" href="http://vietme.on.to/">http://vietme.on.to/</a><!-- m -->)
+ Y dược ngày nay (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yduocngaynay.com/index.htm">http://www.yduocngaynay.com/index.htm</a><!-- m -->)
+ Y học cổ truyền Việt Nam (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/">http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/</a><!-- m -->)
+ Y khoa VN- ykhoavn.net (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ykhoavn.net/">http://www.ykhoavn.net/</a><!-- m -->)
+ Ykhoanet.COM (<!-- m --><a class="postlink" href="http://ykhoanet.com/">http://ykhoanet.com/</a><!-- m -->)
+ Thiên gia diệu phương (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/Sach/thiengiadieuphuong/thiengiadieuphuong.htm">http://www.cimsi.org.vn/Sach/thiengiadi ... phuong.htm</a><!-- m -->)
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 2:
CÁC TỔ CHỨC Y TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC


 1. Cục Quản Lý Dược VN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/CucQuanLyDuoc.htm">http://www.cimsi.org.vn/CucQuanLyDuoc.htm</a><!-- m -->
  XN Dược phẩm Trung ương 25 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/uphace/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/uphace/index.html</a><!-- m -->
  Cty CP Dược phẩm 2/9.TP.HCM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/nadyphar/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/nadyphar/index.html</a><!-- m -->
  Dược phẩm Pharbaco <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/pharbaco/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/pharbaco/index.html</a><!-- m -->
  XN Dược phẩm Trung ương 24_Mekophar <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/mekophar/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/mekophar/index.html</a><!-- m -->
  Cty TNHH-Dược phẩm Liên Việt <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/lienviet/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/lienviet/index.html</a><!-- m -->
  Cty TNHH-Dược phẩm-Hướng Dương <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/huongduong/index.html">http://www.vietpharm.com.vn/huongduong/index.html</a><!-- m -->
  Dược phẩm-Trà Vinh <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn/travinh/index.htm">http://www.vietpharm.com.vn/travinh/index.htm</a><!-- m -->
  Cty XNK Y tế II <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietpharm.com.vn">http://www.vietpharm.com.vn</a><!-- m -->
  Tạp chí Y Dược Toàn văn Miễn Phí <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freemedicaljournals.com">http://www.freemedicaljournals.com</a><!-- m -->
  PubMed Medjine miễn phí <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov">http://www.ncbi.nlm.nih.gov</a><!-- m -->

  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VIỆT NAM
  Trường ĐH Y Hà nội <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hmu.edu.vn/">http://www.hmu.edu.vn/</a><!-- m -->
  Trường ĐH Y Dược TP.HCM : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yds.edu.vn/">http://www.yds.edu.vn/</a><!-- m -->
  ĐH Y tế công cộng <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hsph.edu.vn/">http://www.hsph.edu.vn/</a><!-- m -->
  Trường ĐH Y Khoa Huế <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hueuni.edu.vn/">http://www.hueuni.edu.vn/</a><!-- m -->
  Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/dhdieuduongnd/Default.asp">http://www.cimsi.org.vn/dhdieuduongnd/Default.asp</a><!-- m -->
  Trường ĐH Y Thái Bình <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tbmc.edu.vn/">http://www.tbmc.edu.vn/</a><!-- m -->

  BỆNH VIỆN VÀ CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU:
  Bệnh viện HN Việt Đức HN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietduchospital.edu.vn/">http://www.vietduchospital.edu.vn/</a><!-- m -->
  Viện Thông tin Thư viện Y học Trung ương <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cimsi.org.vn/">http://www.cimsi.org.vn/</a><!-- m -->
  Viện chiến lược và chính sách Y tế <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hspi.org.vn/vn/asp/Default.asp">http://www.hspi.org.vn/vn/asp/Default.asp</a><!-- m -->
  Thư viện Tin học :http://www.thuvientinhoc.com/forums
  Bệnh viện mắt Saigon-Hanoi : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matsaigon-hanoi.com">http://www.matsaigon-hanoi.com</a><!-- m -->
  Bệnh viện Xanhpon <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xanhponhn.org.vn">http://www.xanhponhn.org.vn</a><!-- m -->
  Viện Nhi Trung Ương <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.benhviennhitu.org.vn/">http://www.benhviennhitu.org.vn/</a><!-- m -->
  Viện Pasteur TP.HCM : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivac.com.vn/">http://www.ivac.com.vn/</a><!-- m -->
  Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ-TP.HCM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivftudu.com.vn/">http://www.ivftudu.com.vn/</a><!-- m -->
  Bệnh viện Chợ Rẫy-TP.HCM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.choray.org.vn/">http://www.choray.org.vn/</a><!-- m -->
  Bệnh viện Mắt-TP.HCM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lasik.gov.vn">http://www.lasik.gov.vn</a><!-- m -->
  Viện Răng Hàm Mặt HN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vienrhm.org.vn">http://www.vienrhm.org.vn</a><!-- m -->
  Viện Bỏng Quốc gia <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vienbongquocgia.org.vn/vbqg.asp">http://www.vienbongquocgia.org.vn/vbqg.asp</a><!-- m -->
  Bệnh viện Đà nẵng <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dananghospital.org">http://www.dananghospital.org</a><!-- m -->
  Bệnh viện K Hà nội <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nci.org.vn/indexV.asp">http://www.nci.org.vn/indexV.asp</a><!-- m -->
  Y học cổ truyền Việt nam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yhoccotruyen.net">http://www.yhoccotruyen.net</a><!-- m -->
  Trung tâm chống độc BV Bạch Mai <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.chongdoc.org.vn">http://www.chongdoc.org.vn</a><!-- m -->
  Tuổi trẻ - Giới tính - HIV <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hiv.com.vn/">http://www.hiv.com.vn/</a><!-- m -->
  Bác sĩ Gia đình <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bacsigiadinh.com">http://www.bacsigiadinh.com</a><!-- m -->
  Chương trình phòng chống thuốc lá Quốc gia <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vinacosh.gov.vn/">http://www.vinacosh.gov.vn/</a><!-- m -->
  Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS tại VN. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unaids.org.vn">http://www.unaids.org.vn</a><!-- m -->
  Viện Vaccin và các chế phẩm sinh học <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivac.com.vn/">http://www.ivac.com.vn/</a><!-- m -->

  CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ:
  Hội Bác sĩ miền Trung <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vietme.cjb.net/">http://www.vietme.cjb.net/</a><!-- m -->
  Báo SK&ĐS- SG <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn/">http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn/</a><!-- m -->
  Báo SK&ĐS <!-- m --><a class="postlink" href="http://health.vnn.vn/">http://health.vnn.vn/</a><!-- m -->
  Y khoa,Net <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ykhoa.net/">http://www.ykhoa.net/</a><!-- m -->
  Unicef - Vietnam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unicef.org/vietnam/vi/">http://www.unicef.org/vietnam/vi/</a><!-- m -->
  Thuốc và Sức khỏe <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thuoc-suckhoe.com/">http://www.thuoc-suckhoe.com/</a><!-- m -->
  Web site y tế của tỉnh cần thơ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.echocantho.org">http://www.echocantho.org</a><!-- m -->

  CÁC SỞ Y TẾ
  :

  Sở Y tế Kiên giang <!-- m --><a class="postlink" href="http://yte.kiengiang.gov.vn/">http://yte.kiengiang.gov.vn/</a><!-- m -->
  Sở Y tế Bà rịa –Vũng tàu <!-- m --><a class="postlink" href="http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/">http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/</a><!-- m -->
  Sở Y tế TP Hồ Chí Minh <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn">http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn</a><!-- m -->
  Sở Y tế Bình thuận <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.binhthuan.gov.vn/songanh/soyte/">http://www.binhthuan.gov.vn/songanh/soyte/</a><!-- m -->

  CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ:
  Chương trình phát triển Liên hiệp quốc <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.undp.org">http://www.undp.org</a><!-- m --> (UNDP)
  Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unicef.org">http://www.unicef.org</a><!-- m --> (UNICEF)
  Tổ chức T tế Thế giới <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.who.intWHO/OMS">http://www.who.intWHO/OMS</a><!-- m -->) (
  Quỹ dân số Liên hiệp quốc <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unfpa.org(UNFPA">http://www.unfpa.org(UNFPA</a><!-- m -->)
  Bộ Y tế Indonesia <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.depkes.go.id">http://www.depkes.go.id</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Malaysia <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dph.gov.my">http://www.dph.gov.my</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Nhật Bản <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mhlw.go.jp/english">http://www.mhlw.go.jp/english</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Philippin <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doh.gov.ph">http://www.doh.gov.ph</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Singapore <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moh.gov.sg">http://www.moh.gov.sg</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Thái Lan <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moph.go.th">http://www.moph.go.th</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Trung Quốc <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moh.gov.cn">http://www.moh.gov.cn</a><!-- m -->
  Bộ Y tế Anh <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dh.gov.uk">http://www.dh.gov.uk</a><!-- m -->
  Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nlm.nih.gov">http://www.nlm.nih.gov</a><!-- m -->
  Health-Excite <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.health.excite.com">http://www.health.excite.com</a><!-- m -->
  Thông tin bảo vệ sức khỏe châu Á <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ezyhealth.com/">http://www.ezyhealth.com/</a><!-- m -->
  WebMd <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.webmd.com">http://www.webmd.com</a><!-- m -->
  Trang web y học và sức khỏe thế giới <!-- m --><a class="postlink" href="http://content.nejm.org/">http://content.nejm.org/</a><!-- m -->
  Healthatoz <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.healthatoz.com">http://www.healthatoz.com</a><!-- m -->
  CPMC <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cpmcnet.columbia.edu/text/guide">http://www.cpmcnet.columbia.edu/text/guide</a><!-- m -->
  Mediconsult <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mediconsult.com">http://www.mediconsult.com</a><!-- m -->
  Family Doctor <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.familydoctor.org">http://www.familydoctor.org</a><!-- m -->
  Health Finder <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.healthfinder.gov">http://www.healthfinder.gov</a><!-- m -->
  Cyberspace Hospital <!-- m --><a class="postlink" href="http://ch.nus.sg">http://ch.nus.sg</a><!-- m -->
  Bệnh viện ảo.Bạn có thể thăm từng khoa theo liên kết.
  Realtime <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.realtime.net/anr/vitamins.html">http://www.realtime.net/anr/vitamins.html</a><!-- m -->
  Thông tin về các loại vitamin B,C,D,biotin,folic acid và niacin
  Eyeglass <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eyeglass.com">http://www.eyeglass.com</a><!-- m -->
  Cung cấp thông tin về các loại mắt kính.
  Web site về bệnh thần kinh và tiêu hóa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.b2imed.com">http://www.b2imed.com</a><!-- m -->
  Medline :http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed

  MỘT SỐ ĐỊA CHỈ QUAN TÂM KHÁC:

  Sinh viên Y khoa Việt nam : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ykhoavn.com/">http://www.ykhoavn.com/</a><!-- m -->
  Dimensional Medical <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.crd.ge.com/esl/cgsp/projects/medical">http://www.crd.ge.com/esl/cgsp/projects/medical</a><!-- m -->
  Cung cấp phim ảnh (dạng 3D MPEG) về cơ thể người, não bộ, tim, động mạch tim...
  Vitamin <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitamin.com/">http://www.vitamin.com/</a><!-- m -->
  Cung cấp thông tin về Vitamin và các chất dinh dưỡng.
  Tạp chí Y học thực hành quốc tế LANCET <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thelancet.com">http://www.thelancet.com</a><!-- m -->
  Trường Đại học Harvard <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harvard.edu">http://www.harvard.edu</a><!-- m -->
  Trường Đại học Oxford <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ox.ac.uk">http://www.ox.ac.uk</a><!-- m -->
  Tạp chí nội khoa (Annals of Internal Medicine) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.annals.org">http://www.annals.org</a><!-- m -->
  Tạp chí của Hội Y học Mỹ <!-- m --><a class="postlink" href="http://jama.ama-assn.org">http://jama.ama-assn.org</a><!-- m --> (Journal of the American Medical Association – JAMA)
  Tạp chí Y học Anh <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nejm.org">http://www.nejm.org</a><!-- m --> (The New England Journal of Medicine)
  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cdc.gov/">http://www.cdc.gov/</a><!-- m -->
  Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jhuccp.org">http://www.jhuccp.org</a><!-- m --> (Cung cấp cơ sở dữ liệu Popline về dân số và kế hoạch hóa gia đình)
  Tin y tế y học của mạng truyền thông CNN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cnn.com/health">http://www.cnn.com/health</a><!-- m -->
  Tin y tế y học của mạng truyền thông Reuters <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reutershealth.com">http://www.reutershealth.com</a><!-- m -->
  Quỹ nông lương Liên hiệp quốc <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fao.org">http://www.fao.org</a><!-- m -->
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 3:
CÁC TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN Y TẾ HỮU ÍCH CỦA MỸ

1. Cancer.gov (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cancer.gov/">http://www.cancer.gov/</a><!-- m -->) is the official website for The National Cancer Institute (NCI), a component of the National Institutes of Health (NIH), one of eight agencies that compose the Public Health Service (PHS) in the Department of Health and Human Services (DHHS). The NCI, established under the National Cancer Act of 1937, is the Federal Government's principal agency for cancer research and training. NCI coordinates the National Cancer Program, which conducts and supports research, training, health information dissemination, and other programs with respect to the cause, diagnosis, prevention, and treatment of cancer, rehabilitation from cancer, and the continuing care of cancer patients and the families of cancer patients.

2. Centers for Disease Control and Prevention (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cdc.gov/">http://www.cdc.gov/</a><!-- m -->), an agency of the Department of Health and Human Services, is dedicated to promoting "health and quality of life by preventing and controlling disease, injury, and disability." Of special interest to the consumer are the resources about diseases, conditions, and other special topics arranged under "Health Topics AZ," and "Travelers' Health," with health recommendations for travelers worldwide. There are also sections on health topics in the news and health hoaxes. Information is also available in Spanish.

3. familydoctor.org (<!-- m --><a class="postlink" href="http://familydoctor.org/">http://familydoctor.org/</a><!-- m -->) is operated by the American Academy of Family Physicians (AAFP), a national medical organization representing more than 93,700 family physicians, family practice residents and medical students. All of the information on this site has been written and reviewed by physicians and patient education professionals at the AAFP.

4. Healthfinder ® (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.healthfinder.gov/">http://www.healthfinder.gov/</a><!-- m -->) is a gateway consumer health information website whose goal is "to improve consumer access to selected health information from government agencies, their many partner organizations, and other reliable sources that serve the public interest." Menu lists on its home page provide links to online journals, medical dictionaries, minority health, and prevention and self-care. The developer and sponsor of this site is the Office of Disease Prevention and Health Promotion, Department of Health and Human Services, with other agencies that also can be linked to via the site. Access to resources on the site is also available in Spanish.

5. HIV InSite (<!-- m --><a class="postlink" href="http://hivinsite.ucsf.edu/">http://hivinsite.ucsf.edu/</a><!-- m -->) is a project of the University of California San Francisco (UCSF) AIDS Research Institute. Designed as a gateway to in-depth information about particular aspects of HIV/AIDS, it provides numerous links to many authoritative sources. Subjects are arranged into "Key Topics" and the site may also be searched by key words. Many items are provided in full text, and information is available in English and Spanish.

6. Kidshealth ® (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kidshealth.org/">http://www.kidshealth.org/</a><!-- m -->) provides doctor-approved health information about children from before birth through adolescence. Created by The Nemours Foundation's Center for Children's Health Media, KidsHealth provides families with accurate, up-to-date, and jargon-free health information they can use. KidsHealth has been on the web since 1995—and has been accessed by more than 170,000,000 visitors.

7. MayoClinic (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mayoclinic.com/">http://www.mayoclinic.com/</a><!-- m -->) is an extension of the Mayo Clinic's commitment to provide health education to patients and the general public. Editors of the site include more than 2,000 physicians, scientists, writers, and educators at the Mayo Clinic, a nonprofit institution with more than 100 years of history in patient care, medical research, and education. The website has added interactive tools to assist consumers in managing their health. This site supersedes the previous site, Mayo Clinic Health Oasis.

8. Medem (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medem.com/">http://www.medem.com/</a><!-- m -->) is a project of the leading medical societies in the United States. Some of the founding societies include the American Medical Association, the American Academy of Pediatrics, and the American College of Obstetricians and Gynecologists. The site was developed to provide "a trusted online source for credible, comprehensive, and clinical healthcare information, and secure, confidential communications." The "Medical Library" is divided into four major categories: Life Stages, Diseases and Conditions, Therapies and Health Strategies, and Health and Society.

9. MEDLINEplus (<!-- m --><a class="postlink" href="http://medlineplus.gov/">http://medlineplus.gov/</a><!-- m -->) is a consumer-oriented website established by the National Library of Medicine, the world's largest biomedical library and creator of the MEDLINE database. An alphabetical list of "Health Topics" consists of more than 300 specific diseases, conditions, and wellness issues. Each Health Topic page contains links to authoritative information on that subject, as well as an optional link to a preformulated MEDLINE search that provides journal article citations on the subject. Additional resources include physician and hospital directories, several online medical dictionaries, and consumer drug information available by generic or brand name.

10 . NOAH: New York Online Access to Health (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noah-health.org/">http://www.noah-health.org/</a><!-- m -->) is a unique collection of state, local, and federal health resources for consumers. NOAH's mission is "to provide high-quality, full-text information for consumers that is accurate, timely, relevant, and unbiased." Information is arranged in alphabetical "Health Topics" which are then narrowed to include definitions, care and treatment, and lists of information resources. Information is available in both English and Spanish, and the majority of items are provided in full text.
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 4:
CÁC TRANG WEB THÔNG TIN VỀ UNG THƯ VÀ TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

1. American Cancer Society (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cancer.org/">http://cancer.org/</a><!-- m -->) supports education and research in cancer prevention, diagnosis, detection, and treatment. Its web page provides news, information on types of cancer, patient services, treatment options, sections on children with cancer and living with cancer, and cancer statistics. Site is also available in Spanish.

2. Asbestos.com (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.asbestos.com/">http://www.asbestos.com/</a><!-- m -->) is committed to providing the latest, up-to-date information to its visitors in the hopes of spreading awareness about the dangers of asbestos cancer. The website offers a one-stop resource on all asbestos issues ranging from occupational exposure to mesothelioma treatment options. As the leading asbestos and mesothelioma resource, Asbestos.com offers more than 3,000 pages of the most comprehensive and cutting-edge information on the web.

3. Association of Cancer Online Resources (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acor.org/">http://www.acor.org/</a><!-- m -->) has a mission to provide "varied and credible" information to cancer patients and those who care for them through the "creation and maintenance of cancer-related Internet mailing lists and web-based resources." ACOR currently offers access to nearly 100 public email cancer support groups, as well as ACOR-supported websites.

4. Cancer Care, Inc. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cancercare.org/">http://www.cancercare.org/</a><!-- m -->) is a nonprofit organization "whose mission is to provide free professional help to people with all cancers through counseling, education, information and referral, and direct financial assistance." Maintains links to support, educational, treatment, and information services. Site is also available in Spanish.

5. CancerNet-National Cancer Institute (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cancer.gov/cancer_information/">http://cancer.gov/cancer_information/</a><!-- m -->). Produced by the National Cancer Institute of the National Institutes of Health, it provides information on types of cancer; treatment options; clinical trials; genetics, causes, risk factors and prevention; testing; coping, and support resources. It also provides free access to the PDQ® and Cancerlit databases. Site is also available in Spanish.

6. Families of Children with Cancer (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fcco.org/resources.html">http://www.fcco.org/resources.html</a><!-- m -->), located in Toronto, Canada, is a support and advocacy group for families living with the effects of childhood cancer. Its web page has a wide variety of links to Internet information sources on pediatric cancer including basic information, treatment and research centers, community organizations, personal web pages, and a chat support line.

7. Intercultural Cancer Council (<!-- m --><a class="postlink" href="http://icc.bcm.tmc.edu/">http://icc.bcm.tmc.edu/</a><!-- m -->). Produced at the Texas Medical Center in Houston, this web page has as its goal the elimination of "the unequal burden of cancer among racial and ethnic minorities and medically underserved populations in the United States." It provides news, press releases, links to cancer information sites, and a calendar of upcoming events.

8. Oncolink (<!-- m --><a class="postlink" href="http://oncolink.upenn.edu/">http://oncolink.upenn.edu/</a><!-- m -->) is a collection of Internet resources on the prevention and treatment of cancer maintained by the University of Pennsylvania Cancer Center. Includes news, book reviews, disease, and patient support links.

9. Women's Cancer Network (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wcn.org/">http://www.wcn.org/</a><!-- m -->) is the official site of the Gynecologic Cancer Foundation - physicians "dedicated to preventing, detecting and conquering cancer in women." It has information on the organization, the types of cancer that affect women, cancer risks for women, and a search engine to locate gynecologic oncologists. There are also links to related sites, publications, and support groups.
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 5:
CÁC TRANG WEB THÔNG TIN VỀ BÊNH TIỂU ĐƯỜNG
1. American Diabetes Association (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diabetes.org/">http://www.diabetes.org/</a><!-- m -->) is the leading nonprofit health organization dedicated to diabetes. The mission of the organization is "to prevent and cure diabetes and to improve the lives of all people affected by diabetes." To accomplish this, the American Diabetes Association funds research, publishes scientific findings, and provides information and other services to people with diabetes, their families, health care professionals, and the public. The site contains basic information about diabetes, such as healthy living choices, insulin reactions, exercise, and diet. Other features include diabetes in the news, online shopping, ADA-sponsored events, and a section for health care professionals.

2. Ask NOAH about Diabetes (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noah-health.org/en/endocrine/diabetes/">http://www.noah-health.org/en/endocrine/diabetes/</a><!-- m -->) is a subsection of a unique and widely used site sponsored by a consortium of libraries in New York known as NOAH (New York Online Access to Health). An extensive collection of full-text consumer health information is easily accessible by clicking on the appropriate topic on the main diabetes page. From there, the user can continue to click on subcategories under each main heading. Information is available in English and Spanish, and there are categories for gender-specific, age-specific, and race-specific issues.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cdc.gov/diabetes/">http://www.cdc.gov/diabetes/</a><!-- m -->), an agency of the Department of Health and Human Services, is dedicated to promoting the "health and quality of life by preventing and controlling disease, injury, and disability". The Diabetes Public Health Resource page contains links to information on professional conferences, frequently asked questions (FAQ's) about diabetes, projects such as the National Diabetes Education program, links to related sites on diabetes, news and information, publications and products, descriptions of state-based programs, and statistics about the disease. The target audience for this site is adults, both consumers and professionals. Spanish language information is also included. Users of the site can easily connect to the CDC home page to look up other subjects via "Health Topics AZ."

4. Diabetes 123 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diabetes123.com/">http://www.diabetes123.com/</a><!-- m -->) is an organization whose mission is "to be the world leader in online diabetes care, improving the quality and reducing the cost of care by increasing the understanding of, and providing traditional and innovative products and services for, the treatment of all types of diabetes." In addition to the main site at diabetes 123, the organization also sponsors the Children with Diabetes site and The Diabetes Monitor. The main site is presented as an online magazine, and the home page serves as a table of contents to a variety of options, such as news and research articles, educational feature articles, chat rooms and other people connections, an "ask the diabetes team" section, and an online store. Although this site does accept advertising, it subscribes to the HONcode principles of the Health On the Net Foundation, as do the two related sites sponsored by diabetes 123.

5. Children with Diabetes (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.childrenwithdiabetes.com/">http://www.childrenwithdiabetes.com/</a><!-- m -->) is sponsored by the Diabetes 123 organization and considers itself to be "the online community for kids families and adults with diabetes." Like the parent site at diabetes 123, the home page is like a table of contents for the remainder of the site pages, offering options similar to diabetes 123, but focused primarily on the needs of children with diabetes.

6. The Diabetes Monitor (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diabetesmonitor.com/">http://www.diabetesmonitor.com/</a><!-- m -->) is a site that is "monitoring diabetes happenings everywhere in cyberspace." Sponsored by Diabetes 123, it provides a registry of diabetes-related websites around the world. Each entry in the list includes the name and URL for a specific website, along with a sentence or two describing the contents of that site. In addition to the "Diabetes Registry," the home page has links to news about diabetes, as well as links to the other two sites sponsored by Diabetes 123. A separate site called Diabetes Monitor: Four Star Sites (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diabetesmonitor.com/fourstar.htm">http://www.diabetesmonitor.com/fourstar.htm</a><!-- m -->) provides a more selective list of diabetes websites that have been judged to be the best by a panel of webmasters of such sites.

7. Joslin Diabetes Center (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.joslin.harvard.edu/">http://www.joslin.harvard.edu/</a><!-- m -->) is a site provided by one of the leading diabetes clinics in the United States. Affiliated with Harvard Medical School, the Joslin website is aimed at patients and professionals. The "Managing Diabetes" section has a library of information for patients, discussion boards, descriptions of patient programs and camps for children with diabetes, and a store to purchase books and videos on various aspects of the disease. Other sections of the site provide information about the Joslin Diabetes Center, professional education, and research. The "Diabetes News" area has current updates about legislative activities, press releases, and the latest news in diabetes care and research.

8. Juvenile Diabetes Research Foundation International (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jdf.org/">http://www.jdf.org/</a><!-- m -->) is dedicated to fostering research to find a cure for diabetes. The site includes information about JDRF sponsored research, its chapters and affiliates, ways to support JDRF, its publications, and it legislative activities. A kids online section provides links to a variety of materials directed at children and teens, with an index divided into specific age groups. A quarterly online magazine called Countdown For Kids is one of these links. Launched in 1996, its goal is to provide news, help, inspirational tools, educational tools, and fun for kids ages 8 and up.

9. National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.niddk.nih.gov/">http://www.niddk.nih.gov/</a><!-- m -->) is a government-supported site highlighting the work of the NIDDK, one of the National Institutes of Health. NIDDK is dedicated to conducting and funding research on diabetes and digestive and kidney diseases, and the website devotes approximately one third of its content to diabetes and its related diseases. Consumer health information is organized into an AZ list. "Easy-to-read" versions and Spanish language versions arc included for many topics. In addition to consumer health information, the site also provides information about research and funding opportunities, clinical trials, health education programs, NIDDK laboratories, and reports about planning and congressional activities.
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 17
Mesaj: 43
Cinsiyet:
Kıdem: Mar 2010

COLLECTIONS 6:
CÁC TRANG WEB BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH

1. American Heart Association (AHA) (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.americanheart.org/">http://www.americanheart.org/</a><!-- m -->) This is the official website of the American Heart Association, with links to the American Stroke Association (<!-- m --><a class="postlink" href="http://strokeassociation.org">http://strokeassociation.org</a><!-- m -->), a division of the AHA. The "Heart and Stroke AZ Guide" provides a broad spectrum of information, including warnings signs for heart disease and stroke, an easy-to-use reference guide, a legislative action package, family health information (nutrition, exercise, children, programs or books), risk awareness for patients, scientific and professional information, solicitation options for volunteers, local AHA chapters, and donations. There is information on everything from scientific guidelines to training guides to ads for the Jump Rope for Heart program or The American Heart Walk. Of special note are the public advocacy pages with legislative priorities. Sponsorship is clear, content is factual, and policy briefs are clearly identified as such.

2. Congenital Heart Information Network (<!-- m --><a class="postlink" href="http://tchin.org/">http://tchin.org/</a><!-- m -->). This site provides high-quality information for children and adults with congenital heart disease, their families, and health professionals. It is an international organization that aims to provide reliable information, support, and research to families of children with congenital and acquired heart disease, adults with congenital heart defects, and professionals who work with them. Proudly subscribing to the HON code, it has won so many awards it includes a special link to list them. Elements include portraits of patients, a teen lounge area, local chapter links, email options, and lists for family support.

3. Heart Information Network (<!-- m --><a class="postlink" href="http://heartinfo.org/">http://heartinfo.org/</a><!-- m -->). The Center for Cardiovascular Education is affiliated with this site. It is an independent, educational site that provides a wide range of information and services to heart patients and others interested in learning about lowering risk factors for heart disease.

4. March of Dimes Birth Defects (<!-- m --><a class="postlink" href="http://modimes.org/">http://modimes.org/</a><!-- m -->). The March of Dimes Foundation sponsors this site, which focuses on birth defects with emphasis on congenital heart disease. An array of information is provided from fact sheets, health statistics, research centers, support groups, programs, local chapters (searchable by ZIP code), and the organization's national ambassador program.

5. Mayo Clinic Heart Center (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mayoclinic.com/health/heart-disease/HB99999">http://www.mayoclinic.com/health/heart-disease/HB99999</a><!-- m --> or <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mayohealth.org/home/">http://www.mayohealth.org/home/</a><!-- m -->). Experts of the Mayo Clinic offer extensive information on coronary artery disease, preventing heart disease, high blood pressure,circulatory problems, and methods of treatment and prevention. Selecting Heart & Blood Vessels under Condition Centers or Diseases & Conditions AZ provides links to qualitative information and further links. The site fosters taking charge of one's health via scorecards, planners, etc.

6. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cdc.gov/nccdphp/">http://www.cdc.gov/nccdphp/</a><!-- m -->). Part of the CDC, this agency's purpose is to enable people in an increasingly diverse society to lead long, healthy, satisfying lives. Since heart disease and stroke are the first and third leading causes of death in the United States, cardiovascular disease (CVD) prevention and health promotion programs are major priorities. The Cardiovascular Health page provides international, national, and state-level programs, along with statistical information and fact sheets. In 1998, the CDC received funding for states to develop comprehensive cardiovascular health programs; this agency coordinates these efforts.

7. National Center for Health Statistics (NCHS) (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cdc.gov/nccdphp/">http://www.cdc.gov/nccdphp/</a><!-- m -->). NCHS is the federal government's principal agency for vital statistics and health statistics. A search for data on heart disease retrieved more than 2,100 primary statistical documents. It is the source for health statistics, surveys, and analysis. With legislative authority and mandates, it now also provides advice and information alerts for individuals. Internet users can now sign up for specific email discussion lists to stay current with new statistical information on heart disease.

8. National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nhlbi.nih.gov/">http://www.nhlbi.nih.gov/</a><!-- m -->). Part of NIH, this agency provides leadership for a national program in diseases of the heart, blood vessels, lung and blood, blood resources, and sleep disorders. Since October 1997 it also has administrative responsibilities for the NIH Woman's Health Initiative. The site provides an array of basic and specific heart and vascular disease information, covering topics such as high blood pressure, cholesterol, and obesity, and offers resources for Latino users. A lengthy list of the agency's reports and scientific documents is available, and the agency maintains its own database of clinical trials and studies seeking patients.

9. NOAH: New York Online Access to Health (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noah-health.org/">http://www.noah-health.org/</a><!-- m -->). Although this site covers a broad range of health topics, the heart disease and stroke pages are so extensive they must be included on this list. The table of contents for this section alone is 12 printed pages. In addition to basic information, care, and treatment, the site includes AHA state chapters and Heart links, a Mended Hearts support group, hospital ratings of cardiac units nationwide, and capabilities for the blind or the visually handicapped to use the site.
Du Trinh
Advisor Of The Young Scientist Club / Thai Binh Medical University
Thai Binh Foundation
Thai Binh, Viet Nam
Cell phone: +84982810786; +84914806912
E-mail: <!-- e --><a href="mailto:Du.trinh@thaibinhfoundation.org">Du.trinh@thaibinhfoundation.org</a><!-- e -->

Trả lời
.
Konu: 0
Mesaj: 9
Cinsiyet: Nam
Kıdem: Aug 2012

bài viết rất hay ,
mong nhận thêm nhiều trang web nữa

Trả lời
.
Konu: 101
Mesaj: 120
Cinsiyet: Nam
Kıdem: Dec 2016

sao bài đăng code lỗi tùm lum thế chủ thớt ơi, ad chỉnh lại đi

Trả lời
.


Chủ đề liên quan...
Chủ đề Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
  Truyền thanh SV Tổng hợp các khuyến mãi đang có tại M88 trong năm 2020 kimcuong230797@gmail.com 0 188 28-10-2020, 06:48 PM
Bài viết cuối: kimcuong230797@gmail.com
  [Bài giảng] phân tích tổng hợp kinh nghiệm chơi Sicbo đẳng cấp kimcuong230797@gmail.com 0 177 12-10-2020, 06:48 PM
Bài viết cuối: kimcuong230797@gmail.com
  Truyền thanh SV TỔNG HỢP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CASINO TRỰC TUYẾN LỪA ĐẢO kimcuong230797@gmail.com 0 107 09-10-2020, 07:45 PM
Bài viết cuối: kimcuong230797@gmail.com
  Truyền thanh SV Tổng hợp những diễn đàn casino trực tuyến hiện nay kimcuong230797@gmail.com 0 144 29-09-2020, 01:49 AM
Bài viết cuối: kimcuong230797@gmail.com
  [Bài giảng] tổng hợp những cách giải đen bài bạc dân gian hiệu quả kimcuong230797@gmail.com 0 1,321 19-04-2020, 03:23 PM
Bài viết cuối: kimcuong230797@gmail.com
LoadingThành viên đang xem chủ đề: 1 Khách


.
Danh sách tạp chí làm đẹp được chị em tin đọc báo tấm gương , tạp chí phụ nữ Eva Fashion
Báo Táo Việt - chuyên trang làm đẹp số 1 Việt Nam │ seotime

Danh sách các báo, tạp chí y học sức khỏe hay nhất Việt Nam Báo Sống Khỏe 24h│ Tạp chí sức khỏe heal central việt nam , trường cao đẳng Psb College Việt Nam là trường quốc tế có đào tạo ngành y dược đầu tiên ở nước ta│ Danh sách nhà thuốc online uy tín tại Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn: Nhà thuốc Itp Pharm, nhà thuốc Vinh Lợi uy tín số 1 tại tỉnh Sóc Trăng, Trung Tâm Thuốc An Huy với 10 năm là nhà thuốc uy tín ở Hà Nội. Game show Đặc Nhiệm Blouse Trắng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho bác sĩ do công ty Dược Hậu Giang tài trợ. LoveMama thương hiệu chăn ga chống thấm uy tín tốt nhất cho bé yêu.

TNM
│ Quảng Cáo - Liên hệ: 098 572 9595